ANKAÇED

Çevirmenler ve çeviri bürolarının sorumluluk bilinci içerisinde, tercümanlık sektörüne fayda sağlaması için, demokratik ve hukuki en uygun yol;  haklarını ve taleplerini duyurabilecekleri güçlü bir meslek kuruluşuna üye olmaktır.

Toplum olarak göçebe bir yapıdan geldiğimiz için soldarite duygusu yüksek bir milletiz. Ancak güç birliği yaparak bu zorlukları aşabiliriz. Günümüzde örgütlü meslek kuruluşlarının önemi her geçen gün artmaktadır. Bu durum bizlere ekonomik ve sosyal olarak güç katmaktadır. Dünyada ve ülkemizde değişen global yapı bunu gerektirmektedir. Gelişen ülkelere baktığınızda yaptırım gücü, üretkenliği ve enerjisi yüksek toplumların yapılarındaki en önemli birliktelik sivil toplum kuruluşları ve mesleki örgütlere verilen değerdir.

Ankara Çevirmenlik Derneği bizlere yıllardır iletişim kurmadığımız ve nitelikli tercümanları bir araya getirme imkânı sunan ciddi bir oluşum içerisinde bulunmaktadır.

Bizler Ankaçed olarak, çevirmenlerden ve Çeviri bürolarından oluşan meslek kuruluşlarının; sektörümüze ait mesleki sorunlara kayıtsız kalmaması hususunda dernek yönetimi ve üyesi olan tüm değerli arkadaşlarla en iyisini yapmayı hedef olarak görüyoruz. Bunun için elimizdeki imkanların tamamını seferber etmeye hazırız.

MİSYON

Ankaçed Derneğinin genel amaçlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz. -İnsan ilişkileri önemlidir ve yapılan işlerde insana değer verilir, kişilerin onurları gözetilir. -Çevirmenlik faaliyetlerinde ve projelerde güven uyandırmaya önem verilir. -Amaç ve kaynaklarda şeffaflık önemlidir, hesap verebilir olma ilkesi ön plandadır. Gizli saklı gündem maddeleri olmaz. -İnanç, etnik köken, siyasi düşünce, cinsiyet, sosyal konum farklılıkları gözetilmeksizin her kişi ve kesime eşit yakınlık amaçlanır. Herkese eşit olanaklar sunulur. -Çevirmenlik alanında sorunlara çözüm aranırken profesyonellik ve objektiflik ön planda tutulur. -Asıl olan konu her zaman çeviri konusuyla ilgili olarak sunulan hizmetin kalitesi ve etkinliğidir. -Toplumsal adalet hedef alınır. Çeviri hizmeti verilen birey ya da kesimin yasal hakları gözetilir. -Tercümanlığın esaslarında İdeolojik veya siyasi etkilerden bağımsızlık, bireysel çıkarlardan uzak durmak esastır. -Ankara çevirmenlik derneğinin öncelikleri içerisinde çeviri ve çeviri bürolarının sorunlarını çözümleyebilmek amacıyla hizmet etmektir.

YÖNETİM KURULU

Dernek Başkanı Taş Ali KOÇER | Başkan Yardımcısı Agana OSMANOVA | Başkan Yardımcısı Hakan ATLIHAN | Başkan Yardımcısı Anıl AKALP | Genel Sekreter Tayfur ERGİN